ဆရာချစ်ဦးညို စာပေဟောပြောပွဲ

Play Video

IMU မူးယစ်ဆေးဝါး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ

Play Video

IMU မီးဘေးကာကွယ်ရေး သရုပ်ပြ

ဟောပြောပွဲ

Play Video